Dostęp i korzystanie ze strony sklepu ezelazny.pl, odbywa się na poniższych zasadach i warunkach. Wchodząc i korzystając ze strony sklepu, użytkownik zgadza się na obowiązujące zasady.

Właścicielem sklepu ezelazny.pl jest:

Firma Żelazny sp. z o. o.
ul. Kolejowa 8
39-120 Sędziszów Małopolski

Warunki korzystania ze strony mogą być aktualizowane i zmieniane przez firmę Żelazny w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia. Użytkownik, wchodząc na stronę sklepu ma obowiązek zapoznać się z aktualnymi zasadami korzystania ze strony, obowiązującymi w momencie umieszczenia ich na stronie. Zapoznanie się z nimi jest jednoznaczne z ich akceptacją.

Ogólne zasady korzystania

Użytkownik zobowiązany jest do:

  • korzystania ze strony w zgodzie z warunkami, prawem obowiązującym w Polsce oraz jurysdykcjami, na terenie których przebywa, uzyskując dostęp do strony,
  • podawania prawdziwych, dokładnych i aktualnych informacji, 
  • nie ujawniania danych nielegalnych lub nieprawdziwych,
  • nie umieszczania na stronie sklepu, nie przekazywania i nie rozpowszechniania za jej pośrednictwem informacji szkodliwych, wulgarnych, rasistowskich, wszelkich innych, które są nielegalne, obraźliwe lub naruszają prawa osób trzecich (dobra osobiste, prawa własności intelektualnej).

Zasady udostępniania strony

Właściciel strony ma prawo w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia do:

  • jej całkowitego, częściowego zamknięcia lub modyfikacji,
  • zawieszenia wszystkich lub wyszczególnionych usług, produktów, 
  • usunięcia z niej towarów, promocji, 
  • odmówienia dostępu do strony, w przypadku gdy użytkownik narusza którąkolwiek z zasad korzystania ze strony, polityki prywatności, 
  • zgłoszenia przypadków łamania przepisów (m.in. wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu informacji i prywatności), podania tożsamości użytkownika.

Prawa autorskie i własności intelektualnej

Wszystkie zdjęcia, elementy graficzne, ikony, teksty, jak również wybór, ułożenie i organizacja powyższych elementów na stronie podlegają prawom autorskim, własności intelektualnej. Bezprawne wykorzystanie materiałów ze strony stanowi naruszenie praw właściciela sklepu, który może dochodzić wszelkich roszczeń z tego tytułu. Kopiowanie, przerabianie tekstów, zdjęć ze strony ezelazny.pl częściowo lub całościowo, bez pisemnej zgody, jest zabronione. Nie pozwala się także na wykorzystywanie materiałów do celów komercyjnych, w tym udostępnianie osobom trzecim. Z materiałów opublikowanych na sklepie można korzystać tylko dla użytku osobistego (zapoznanie się z ofertą, skorzystanie z poradnika).

Prawo właściwe i jurysdykcja

Przedstawione zasady korzystania ze strony ezelazny.pl będą interpretowane zgodnie z prawem polskim. W przypadku jakiegokolwiek sporu lub roszczenia z nimi związanego, będą rozpatrywane wyłącznie przed polskimi sądami powszechnymi.

Polityka prywatności i cookies

Gwarantujemy wszystkim użytkownikom poufność danych osobowych. Traktowane są jako poufne, dlatego sklep przechowuje je, stosując zasady i zabezpieczenia, zgodnie z wymogami ustaw o ochronie danych osobowych, świadczeniu usług drogą elektroniczną, rozporządzeniu w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne. Więcej informacji uzyskasz w Polityce Prywatności. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie sklep stosuje pliki cookies. Więcej szczegółowych informacji uzyskasz po wejściu na stronę Polityka cookies.


Przyjęcie niniejszych warunków użytkowania przez użytkownika oznacza, iż stają się one wiążące dla niego i firmy Żelazny. Użytkownik oświadcza, bez zastrzeżeń, że nie będzie kwestionować ważności i wykonalności niniejszych warunków użytkowania.

Obsługa Klienta i dane kontaktowe

Firma Żelazny sp. z o. o.
ul. Kolejowa 8
39-120 Sędziszów Małopolski
NIP 818-15-81-914

nr tel. (+48) 17 888 6 777
email: zamowienia@ezelazny.pl

Na e-maile odpowiadamy w dni robocze od 7.00 do 17.00, w soboty od 7.00 do 13.00 (w niedziele i święta nie pracujemy)


Jaki piec gazowy do domu 200 m2
Piec zasypowy 5 klasa EcoDesign
Jakie rynny plastikowe wybrać? Przewodnik po wyborze najlepszego systemu rynnowego
Jaki zlew do pralni — praktyczny poradnik
Czym pomalować stare ogrodzenie metalowe?
Jaki piec gazowy z otwartą czy zamkniętą komorą spalania?
Jaki gazowy kocioł kondensacyjny Ariston wybrać?
Co wyróżnia produkty marki Dufa?
Co ma do zaoferowania marka Bondex i dlaczego warto używać jej produktów?
Aksilbet - farby na powierzchnie betonowe
Marka Lowicyn - zupełnie nowe spojrzenie na farbę
Co wyróżnia kotły SAS na rynku?
Zobacz pozostałe artykuły