Zadaj pytanie on-line
;

Sklep budowlany eZelazny, piece węglowe, farby, grzejniki, rynny Bryza

Polecane produkty z grupy kotłów SAS:

Piece SAS ECO (17, 23, 29 kW)

Piece SAS ECO (17, 23, 29 kW)

Cena od: 9 057,50 zł

Piece SAS GRO-ECO (17, 23, 29 kW)

Piece SAS GRO-ECO (17, 23, 29 kW)

Cena od: 9 101,50 zł

Piec SAS UWT 12,5 kW

SKU: UWT 12,5 kW

Dostępność: Wysyłka 24h

Piec SAS UWT 12,5 kW

Normalna cena: 5 038,50 zł

Cena promocyjna 4 299,00 zł

Oceń ten produkt jako pierwszy

Piec SAS Piec SAS UWT 12,5 kWPiec SAS UWTjest urządzeniem nowoczesnej konstrukcji przystosowany do pracy w systemie dolnego i górnego spalania paliw stałych. Pracuje wykorzystując wymuszony dopływ powietrza przy pomocy sterownika elektrycznego. Rozwiązanie komory paleniskowej wyposażonej w system wielopunktowej dystrybucji powietrza umożliwia eksploatację kotła w systemie górnego spalania - przy spalaniu miału i dolnego spalania - przy spalaniu mieszanki paliw. Komora z ruchomym rusztem żeliwnym ułatwia odpopielanie paleniska. Wysokość temperatury kotła utrzymywana jest dokładnie na poziomie zadanym przez użytkownika na sterowniku wykorzystując działanie algorytmu PID. Sterownik zapewnia optymalny proces spalania, sterując pracą wentylatora nadmuchowego oraz pompą obiegową c.o i c.w.u. W instalacjach C.O. częstym zastosowaniem jest montaż zaworów trójdrożnych i czterodrożnych, które usprawniają prace pieca oraz wydłużają jego żywotność. Zawór trójdrogowy lub czterodrogowy miesza wodę wracającą z  obiegu grzewczego z wodą gorącą zasilającą piec. W otwartym obiegu wody piece SAS NWT łączy się z bojlerami - ogrzewaczami wody dzięki czemu oprócz "ciepłego domu" mamy także ciepłą wodę użytkową.Piece SAS NWG doskonale współpracują z grzejnikami stalowym takimi jak Purmo, Perfekt, Alatus, Immergas oraz grzejnikami aluminiowymi.
 
 
WAŻNE:
Prezentowane zdjęcie pokazuje zamontowany miarkownik ciągu powietrza, który nie stanowi wyposażenia standardowego kotła

4_lata_gwarancji oszczednosc_energi


regulator_pokojowydodatkowy_ruszt

sprawnoscregulacja_procesu_palenia

ekologiadodatkowy_rusztPiec SAS UWT

 

SAS UWT 12,5 kW - kocioł o dolnym i górnym spalaniu, ze sterowaniem, wysoki, paliwo: węgiel, miał, mieszanka węgla z miałem, drewno

 

 

Dane techniczne:

 

Rodzaj kotła:

 

na zasyp, wysoki, ze sterowaniem

Moc:

 

12,5 kW

Paliwo:

 

węgiel kamienny, miał, mieszanka węgla z miałem, drewno sezonowane

Rodzaj spalania:

 

kocioł o górnym i dolnym systemie spalania

Materiał wymiennika:

 

stal kotłowa P265GH o grubości 6 mm ( duże moce 8 mm)

Sprawność:

 

79,1÷85,9 %

Wyposażenie standardowe:

 

sterownik, wentylator, termometr, kratka zabezpieczająca żar, komplet narzędzi do obsługi kotła, dźwignia ruszt ruchomych (nie dotyczy kotłów pow. 36 kW), komplet stopek regulacyjnych (nie dotyczy kotłów o mocy pow. 36kW)

Opcje:

 

dźwigna ruszt ruchomych możliwa z prawej lub lewej strony kotła

Gwarancja:

 

48 miesięcy (4 lata) na kocioł eksploatowany zgodnie z instrukcją, 24 miesiące (2 lata) na podzespoły elektroniczne

Certyfikaty:

 

Znak CE, Świadectwo badania na znak bezpieczeństwa ekologicznego wydane przez IPChW w Zabrzu

 

Przeznaczenie:

Kotły SAS UWT 12,5 kW przeznaczone są do instalacji w układzie otwartym z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem wody. Piece te montowane są w domach jednorodzinnych w których ciśnienie robocze nie przekracza 1,5 bar oraz temperatura wody zasilającej jest niższa niż 85°C. Kotły mogą współpracować z instalacją wody ciepłej za pośrednictwem wymiennika ciepła (bojlera).
 

Paliwo:

Podstawowym paliwem w kotłach SAS UWT 12,5 kW jest węgiel kamienny. Zastępczo można mieszać go z miałem w stosunku 70% węgla i 30 % miału. W piecach tych nie zaleca się palenie samym miałem. Z dobrym skutkiem kocioł SAS UWT 14 kW spala paliwa długo-płomieniowe takie jak: węgiel brunatny, drewno, wióry, zrzynki, zrębki. Drewno powinno być sezonowane przynajmniej rok. Palenie mokrym obniża spawność i niekorzystnie wpływa na żywotność kotła.

Montaż kotła:

Kocioł SAS UWT 12,5 kW powinien być zamontowany przez wykfalifikowany personel z uprawnieniami (osoba posiadająca odpowiednie przeszkolenie oraz uprawniona do wykonywania prac naprawczo - konserwacyjnych). Obowiązkiem instalatora jest zaznanie się z kartą produktu oraz sposobem działania układów zabezpieczających.


Rozpalanie kotła:

Przed rozpaleniem paliwa w piecu SAS UWT 12,5 kW użytkownik powinien upewnić się czy w instalcji znajduje się woda, która będzie ograwała dom. Należy także sprawdzić, czy nie ma przecieków wody oraz czy instalacja nie jest zamarznięta. Przed rozpoczęciem palenia należy całkowicie otworzyć przemustnicę spalin w czopuchu (poz.15) oraz drzwiczki paleniskowe (poz.6) i popielnikowe (poz.7). Natomiast drzwiczki zasypowe (poz.5) i drzwiczki wyczystne (poz.18) powinny być zamknięte. Rozpalać należy najpierw papierem, na które należy narzucić cięką warstwę węgla. Gdy paliwo się rozżarzy, można napełnić przez drzwiczki zasypowe całą komorę paleniskową. Następnie należy ustawić przepustnicę spalin w czopuchu oraz klapkę dozującą powietrze w drzwiczkach popielnikowych za pomocą cięgna i miarkownika powietrza.

Po rozpaleniu należy doglądać kocioł dopuki nie osiągnie temp 45°C. Jest to ważne, gdyż różna jakość paliwa może spowodować wygasanie kotła. W czasie rozpalania może pojawić sie dymnienie lub roszenie (pocenie się) kotła. Po rozgrzaniu kotła oraz przewodu kominowego niekorzystne zjawiska powinny ustąpić.


Zabezpieczenia:

Piec SAS UWT 12,5 kW w celu zapewnienia bezawaryjnej i bezpiecznej pracy wyposażony jest w szereg licznych zabezpieczeń:

1. Zabezpieczenie termiczne - kocioł wyposażony jest w ogranicznik temp. bezpieczeństwa, który chroni przed przegrzaniem kotła w przypadku uszkodzenia sterownika. W przypadku przekroczenia temp. 90°C odcina dopływ prądu do wentylatora nadmuchowego, czego wynikiem jest wyłączenie pompy C.O.

2. Zabezpieczenie temperaturowe - Sterownik posiada dodatkowe zabezpieczenie temperaturowe na wypadek uszkodzenia czujnika bimetalicznego. Odłącza on dopływ prądu do wentylatora po przekroczeniu temp. 95 °C.

3. Zawór bezpieczeństwa - kocioł posiada wyprowadzony zawór bezpieczeństwa, który stanowi zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia na wypadek zamarznięcia wody w instalacji. Zawór bezpieczeństwa nie stanowi wysposażenia podstawowego kotła (element dodatkowo płatny)

4. Zawór zabezpieczenia termicznego przed przegrzaniem - kocioł SAS UWT 12,5 kW wyposażony jest w króciec do montażu czujnika temp. z kapilarą. Zawór termostayczny (opcja dodatkowo płatna) np. Danfoss typu BVTS stanowi zabezpieczenie termiczne kotła instalowanego za pośrednictwem wymiennika ciepła. Piec SAS UWT  12,5 kW pracuje w układzie otwartym, a za wymiennikiem płytowym znajduje się zamknięta instalacja grzewcza. Ze względu na małą pojemność wodną instalacji po stronie układu otwartego zalecany jest montaż zaworu zabezpieczenia termicznego. Przegrzanie kotła ( powyżej temp. + 95°C) zpowoduje otwarcie zaworu termicznego zamontowanego w kotle, a napływająca woda sieciowa schłodzi piec, wypływa z instalacji poprzez rurę przelewową nazczynia zbiorczego do studzienki, a następnie do kanalizacji. W przypadku nie zamontowania zaworu termostatycznego króciec należy zatkać korkiem.

BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOTŁA:

Kotły węglowe SAS UWT 12,5 kW wyposażone są w sterownik mikroprocesorowy oraz wentylator nadmuchowy. Są urządzeniami o nowoczesnej konstrukcji z dolnym i górnym spalaniem paliw stałych i trzyciągowym układem komór spalinowych. Korpus wodny w piecu SAS UWT 12,5 kW wynonany jest z blach stalowych. W przedniej części kotła zanjduje się komora paleniskowa (poz.11) wyposażona w wielopunktowy system dostarczania paliwa do pieca. Płaszcz wodny (poz.3) wykonany jest w kształcie prostopadłościanu z podwójnymi ścianami, podzielonymi przegrodami wodnymi. Górna część paleniska zamknięta jest również płaszczem wodnym, dzięki czemu zmaksymalizowane jest wykrzystanie ciepła. Ruszta wodne znajdujące się pod wymiennikiem są nie wymienne. Pod rusztami wodnymi znajdują się żeliwne ruszta ruchome (poz. 27). Natomiast pod wymiennikiem ciepła znajduje się komora popielnika, a w jej tylnej części jest otwór do czyszczenia komory spalinowej.

Drzwiczki paleniska (poz.9), zasypowe (poz.12) oraz popielnika (poz.5) znajdują się w przedniej ścianie kotła. Umożliwiają one łatwy dostęp do do czyszczenia komory paleniskowej i popielnikowej. Spaliny do komina odpowadzane są przez czopuch (poz.19), znajdujący sie w tylnej części kotła. W tym rodzaju kotła w części czołowej umieszczone są drzwiczki wyczystne (poz.13), które służą do czyszczenia kanałów spalinowych w piecu.

U góry wymiennika ciepła przyspawany jest króciec wody zasilającej (poz.16), a na tylnej ścianie, w dolnej jej części zanjduje się króciec wody powrotnej (poz.5). Króciec spustowy G-3/4" (poz.23) znajduje się w dolnej części bocznej ściany - pełni on funkcję także dopływu wody schładzającej. W górnej części ściany bocznej umiejscowiono kruciec montażowy G-1/2" czujnika temp. z kapilarą L-150 mm. Stopki reulacyjne pozwalają na ustalenie położenia kotła względem podłogi - zakres regulacji od 29 mm do 56 mm.

Całość konstrukcji wymiennika w piecu SAS UWT 12,5 kW obłożona jest wełną mineralną, która wypełnia przestrzeń między obudową kotła, a wymiennikiem.


Kotły SAS UWT 12,5 kW wyposażone są w sterownik i wentylator. Pracują wykorzystując wymuszony ciąg powietrza - dzięki wentylatorowu (poz.21) oraz sterownikowi (poz.21) zasilanemu z sieci elektrycznej. Istotą funkcjonowania kotła, sterownika i wentylatora jest to, iż wysokość temp. kotła utrzymywana jest na poziomie dokładnie identycznym, jaki został zadany przez użytkownika na sterowniku. Sterownik w piecu SAS UWT 12,5 kW dokonuje ciągłych pomiarów temperatury wody w kotle i na tej postawie steruję pracą wentylatora, dzięki czemu reguluje ilość dostarczanego powietrza, które jest niezbędne do prawidłowego procesu spalania. Jednocześnie sterownik steruje pracą pomp C.O. oraz C.W.U. - jeżeli instalacja w takowe jest wyposażona.

Kocioł SAS UWT 12,5 kW fabrycznie jest także przystosowany do pracy z wykorzystaniem naturalnego ciągu powietrza - eksploatacja odbywa się bez wykorzystania energii elektrycznej. Spalanie w piecu może być także regulowane za pomocą śruby regulacyjnej, która znajduje się w klapie dozującej powietrze oraz za pomocą miarkownika ciągu powietrza (nie jest na wyposażeniu standardowym kotła).
 

 

Elementy kotła:


Informacje dodatkowe

Kod produktu UWT 12,5 kW
Nazwa Piec SAS UWT 12,5 kW
Moc 12,5 kW
Powierzchnia grzewcza 1.0 m2
Sprawność cieplana 79,1 - 85,9 %
Zużycie paliwa* 1,0 kg/h
Pojemność komory załadowczej do 30 kg
Pojemność wodna kotła 55 l
Masa kotła 270 kg
Wymagany ciąg spalin 0,30 mbar
Max temp. robocza 85 °C
Zalecana temp. robocza wody grzewczej 60 - 80 °C
Min. temp. wody powrotnej 55 °C

Podstawowe wymary kotła

A   - 960
A1 - 670
B   - 490
B1 - 400
H   - 1340
H1 - 1300
H2 - 310
H3 - 1010
mm
Wymiary komory paleniskowej C   - 400
C1 - 130
D   - 390
mm
Przekrój czopucha 160 mm
Gwint króćca (zasilanie/powrót) G 1¼  (5/4) "
Wymiary otworu załadowczego 220x170 mm
Min. wysokość komina 7 m
Min. przekrój przewodu kominowego 16x16
Q180
mm
Model kotła 12,5 kw UWT
Zasilanie elektryczne 230/50 V/Hz
Pobór prądu do 40 W
Model UWT 12,5 kW

 

WYMIARY KOTŁA:

 4 lata na kocioł eksploatowany zgodnie z instrukcją (dla kotłów powyżej 48 kW obowiązuje gwarancja 2 lata) , 2 lata na podzespoły elektroniczne

Instrukcja Obsługi SAS UWT :

1

 

Certyfikat :

Napisz własną recenzję

Oceniasz: Piec SAS UWT 12,5 kW

Tagi produktów

Użyj spacji aby rozdzielić tagi, apostrofów (') aby wpisać frazy.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
x