Grzejnik już oddaje swe żeberko, by jak Adam poczuć, prawdziwej miłości ciepełko. Rynnie już odchodzą wody, bo rodzi na szczęście pomysł nowy. I patrzą w okno, bo obok siebie, lecz po przeciwnych stronach ściany, i efekt murowany! Jaki? Gejzer mórz uczuć i ciii... deszcz palących odczuć. I trwałość miłości żelaza, bo eZelazny, to ich miłości, spotkania, i zeswatania, i ojciec, i matka. I eee... Z-niewalająca E-legancka L-iczna A-utentyczna Z-nakomita N-owoczesna Y-yyy domowa szczęśliwa gwiazda.