Rozpłakały się rynny, rozpłakały grzejniki, to już koniec konkursu, co teraz? Wyniki !