Piec Sas NWT zielonyPiece Sas NWT należą do stalowych kotłów węglowych z dolnym systemem spalania. Posiadają posiadają trzyciągowy układ komór spalinowych oraz wyposażone są w regulator temperatury oraz wentylator wdmuchujący powietrze do kotła, dzięki czemu praca pieca Sas nie wymaga częstego doglądania. Więcej zalet poznasz po przeczytaniu poradnika.

Podstawowym paliwem spalanym w piecach SAS NWT wyposażonym w zestaw nadmuchowy jest węgiel kamienny sortymentu orzech. Paliwem zastępczym jest mieszanka węgla oraz miału w proporcji 70% węgla kamiennego oraz 30 % miału. W piecach tych z dobrym skutkiem można także palić paliwami wysoko płomieniowymi takimi jak węgiel brunatny oraz drewno sezonowane, a także zrzynki, zrębki i wióry. Nie zaleca się palenia w tych kotłach mokrym drewnem, gdyż obniża to sprawność oraz znacznie wpływa na żywotność pieca.

Kotły SAS NWT należą do pieców niskotemperaturowych w których temperatura nie powinna przekraczać 90 stopni. Przeznaczone są do kotłowni, w których instalacja wykonana jest w systemie otwartym (z zamontowanym naczyniem przelewowym). Piece SAS mogą pracować w instalacjach centralnego ogrzewania wymuszonego przez pompę C.O. oraz grawitacyjnego.
 
Proces spalania w kotłach SAS NWT odbywa się za pomocą wymuszonego dopływu powietrza. Proces ten możliwy jest dzięki zamontowanemu na piecu zestawu nadmuchowego, w skład którego wchodzi wentylator nadmuchowy oraz regulator elektroniczny (sterownik elektroniczny), który podłączony  jest do sieci elektrycznej. Podstawową i istotną funkcją sterownika na piecu C.O. jest utrzymywanie dokładnej temperatury zadanej przez użytkownika na sterowniku elektronicznym. Sterownik ten ma za zadanie dokonywanie ciągłych pomiarów temperatury wody w kotle i na tej podstawie sterowanie pracą wentylatora, poprzez dostarczenie odpowiedniej ilości powietrza do komory paleniskowej.

Producent w kołach SAS NWT zaleca utrzymywanie temperatury na poziomie 60 stopni lub wyższej ze względów na bezpieczeństwo oraz prawdopodobieństwo (poprzez utrzymywanie niższej temperatury) wystąpienia tzw. korozji niskotemperaturowej - czego skutkiem jest skraplanie się pary wodnej w procesie spalania oraz osiadanie jej na ściankach pieca. Efektem tego procesu jest „zasmolenie" komory paleniskowej oraz komina spalinowego.

Planujesz zakup takiego kotła? Wejdź i sprawdź cenę pieców Sas.