Piec Defro Komfort Eko czerwonyStalowe piece Defro Komfort Eko przeznaczone są do podgrzewania wody w układzie zamkniętym centralnego ogrzewania, gdzie temperatura zasilania kotła nie przekracza 80 stopni oraz ciśnienie robocze nie jest wyższe niż 1,5 bar. Piece Defro Komfort Eko mogą być montowane w instalacjach centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej zarówno grawitacyjnych (pod własnym ciśnieniem) oraz pompowych (wymuszanych przez pompę C.O.) Przeczytaj poradnik, a poznasz zalety pieca Defro.

Piec Defro Komfort Eko przeznaczone są do ogrzewania budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej, firm, hal oraz magazynów przemysłowych. Kotły Defro Komfort Eko mogą współpracować z instalacjami ciepłej wody użytkowej za pośrednictwem wymiennika ciepła (bojlera na wodę użytkową).
Proces spalania w kotłach Defro Komfort Eko uzależniony jest od regulatora elektronicznego, dzięki czemu palenie w kotle nie wymaga stałej obsługi oraz bezpośredniej obserwacji. Ważne jest, aby mimo tego kocioł był stale nadzorowany, w szczególności w sytuacji braku prądu, czego efektem jest zatrzymanie pomp obiegowych oraz brak odbioru ciepła i gwałtowny wzrost temperatury na kotle.
Komora paleniskowa w kotłach Defro Komfort Eko wyposażona jest w dwa niezależne od siebie paleniska:

  • automatyczne palenisko retortowe,
  • wyjmowany ruszt żeliwny.

W przypadku korzystania z automatycznego paleniska paliwo do procesu spalania transportowane jest za pomocą podajnika ślimakowego z obok usytuowanego zasobnika paliwa. W żeliwnej retorcie następują wszystkie procesy, które spalają podawane paliwo z udziałem wentylatora, który doprowadza powietrze. Nad paleniskiem retortowym zawieszony jest żeliwny deflektor, który kieruje promieniowanie cieplne na żar celem dopalenia gazów palnych oraz rozprowadzenia spalin do wymiennika ciepła.

Kocioł Defro Komfort Eko wyposażony jest w wyjmowany ruszt żeliwny, który pozwala na uruchomienie kotła, podczas, gdy zabraknie energii elektrycznej lub gdy podajnik ulegnie uszkodzeniu. W przypadku palenia awaryjnego na ruszcie żeliwnym należy liczyć się z mniejszą mocą kotła (nawet do 30%), wynikającą z małych gabarytów komory paleniska. Żeliwny ruszt awaryjny przeznaczony jest do krótkotrwałego spalania paliw stałych. Stałe korzystanie z rusztu awaryjnego może doprowadzić do uszkodzenia go lub podajnika paliwa.

Elektroniczny regulator temperatury zamontowany na kotle stale dokonuje pomiarów temperatury wody w kotle i według nich dostosowuje pracę podajnika paliwa i wentylatora. Jednocześnie sterownik ten reguluje pracą pomp do C.O. oraz do C.W.U., a także dwóch dodatkowo zamontowanych (jeżeli w ogóle takowe są). Sterownik ten także wyposażony jest w czujnik kontroli temperatury oraz ogranicznik temperatury bezpieczeństwa, którego zadaniem jest wyłączenie zasilania elektrycznego od wentylatora i motoreduktora podajnika w przypadku przekroczenia temperatury 95 stopni na kotle.

Piec Defro Optima Komfort wyposażony jest także w termometr bimetaliczny z kapilarą do zastępczego odczytu temperatury wylotowej z kotła. Bezproblemowa praca kotła Defro Komfort Eko z podajnikiem ślimakowych uzależniona jest od stosowania odpowiedniego paliwa. Paliwem podstawowym spalanym w tym kotle jest węgiel kamienny sortymentu groszek (eko-groszek) o granulacji 5-25 mm. Właściwy dobór paliwa zapewnia bezawaryjną pracę kotła, dużo większą oszczędność paliwa w porównaniu z innymi, ograniczenie szkodliwych związków chemicznych. W przypadku palenia na żeliwnym ruszcie zastępczym zaleca się stosowanie węgla kamiennego. Można na nim także palić paliwami długo płomieniowymi, takimi jak węgiel brunatny oraz drewnem sezonowanym, a także wiórami, zrzynkami, zrębkami.

Piece Defro Komfort Eko dla bezpieczeństwa użytkowników posiadają liczne zabezpieczenia, które zmniejszają ryzyko stanu zagrożenia. Należą do nich miedzy innymi:

  • czujnik temperatury na osłonie podajnika ślimakowego,
  • zabezpieczenie termiczne kotła,
  • zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe dodajnika paliwa.