Piec Defro AKM z podajnikiem czerwonyPiece z podajnikiem Defro AKM  przeznaczone są głównie do użytkowania w jednorodzinnych i wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Kotły te są wydajne i bezpieczne, mogą pracować w temperaturze nie przekraczającej 85 stopni Celcjusza oraz ciśnieniu nie wyższym niż 1,5 bar. Piece węglowe Defro AKM przeznaczone są do otwartych instalacji centralnego ogrzewania z zamontowanym naczyniem przelewowym. Urządzenia grzewcze Defro znajdują również zastosowanie w instalacjach do podgrzewania wody użytkowej. Kotły odpowiednie są do instalacji pompowych, jak i grawitacyjnych działających pod własnym ciśnieniem. Jeśli chcesz poznać wszystkie zalety pieców Defro, przeczytaj nasz poradnik.

Piec Defro AKM ma zastosowanie w jednorodzinnych lub wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, małych firmach, instytucjach użyteczności publicznej, wiatach oraz centrach handlowych. Urządzenia te mogą również współpracować z instalacjami ciepłej wody użytkowej za pośrednictwem wymiennika ciepła (bufora na wodę użytkową).

Proces spalania w piecach Defro AKM przejmuje regulator elektroniczny (sterownik elektroniczny), dzięki któremu praca kotła nie wymaga stałej obsługi oraz stałej bezpośredniej obserwacji, a także godzin spędzonych w kotłowni. Jednakże sama obecność regulatora nie zwalnia użytkownika z nadzoru nad kotłem, szczególnie w przypadku braku energii elektrycznej, która może doprowadzić do zatrzymania pracy pomp obiegowych, co w efekcie może być przyczyną gwałtownego wzrostu temperatury w kotle. Aby zabezpieczyć się na skutek tegoż efektu należy wykonać obejście grawitacyjne na zaworze różnicowym, który na wypadek braku prądu automatycznie odprowadzi nadmiar ciepłej wody z kotła.

Korpus kotła Defro AKM wykonany jest z atestowanych blach kotłowych o grubości od 6 do 8 mm. Górna część komory paleniskowej zamknięta jest płaszczem wodnym. Komora paleniskowa w piecu Defro AKM zasilana jest podajnikiem tłokowym, który umieszczony jest w tylnej części kotła. W tej samej części znajduje się także zasobnik paliwa, który połączony jest z układem mechanicznego podawania paliwa.

Paliwo do procesu spalania transportowane jest samoczynnie z zasobnika paliwa do kotła za pomocą podajnika szufladowego. Podajnik ten jest konstrukcją stalową służącą do podawania paliwa ze zbiornika na ruszt paleniska. Paliwo z zasobnika zsypywane jest przez szufladę, która posuwistym ruchem przemieszcza porcję paliwa w kierunku rusztu paleniska, gdzie następuje jej całkowite spalanie. Po zakończenie tego etapu warstwa popiołu, który jest efektem spalania, spychana jest do popielnika w skutek podawania nowej porcji paliwa. Cykl ten jest powtarzany, a jego częstotliwość jest uwarunkowana od nastaw na sterowniku elektronicznym.

Na obudowie podajnika kotła Defro AKM zamontowana jest tulejka do montażu czujnika cofania się płomienia do zasobnika paliwa. Do napędu szuflady zastosowany został motoreduktor składający się z silnika elektrycznego oraz reduktora (zespolonej przekładni). W palenisku kotła następują wszelkie procesy prowadzące do spalania podawanego paliwa z udziałem powietrza, które wtłaczane jest za pomocą wentylatora nadmuchowego.

Zapasowy ruszt awaryjny montowany jest w komorze paleniskowej na prętach przyspawanych do bocznych ścian kotła. Ruszt ten pozwala na uruchomienie kotła w przypadku braku energii elektrycznej oraz w przypadku awarii podajnika paliwa. Podczas palenia na ruszcie awaryjnym należy mieć na uwadze mniejszą moc kotła (nawet do 30 %) z uwagi na zmniejszone gabaryty paleniska. Warto także wiedzieć, iż ów ruszt awaryjny przeznaczony jest do krótkotrwałego spalania paliw stałych, w sytuacji gdy korzystanie z podajnika automatycznego jest ograniczone lub niemożliwe. Długotrwałe lub stałe korzystanie z rusztu awaryjnego może doprowadzić do uszkodzenia podajnika tłokowego oraz rusztu.

Regulator elektroniczny w piecu podajnikowym dokonuje stałych pomiarów temperatury wody w kotle i na ich podstawie dostosowuje pracę podajnika paliwa oraz wentylatora. Jednocześnie regulator steruje pracą pomp C.O. oraz C.W.U., a także dwoma dodatkowymi, jeśli instalacja jest w takowe wyposażona. Zastosowany w kotle Defro AKM sterownik umożliwia zaprogramowanie i utrzymywanie na określonym poziomie temperatury wody wylotowej z kotła oraz optymalizację procesu spalania niezależnie od obciążenia kotła. Sterownik wyposażony jest w czujnik kontroli temperatury oraz niezależny ogranicznik temperatury typu STB, który chroni kocioł przed przegrzaniem.

Sprawdź pełną ofertę pieców węglowych C.O.