Właściwości pieców Sas EkoStalowe piece SAS ECO należą do podajnikowych kotłów węglowych na paliwo stałe, które przeznaczone są do montażu w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania. Piece te są urządzeniami nowoczesnymi, w pełni zautomatyzowanymi, w których obsługa użytkownika sprowadza się do minimum. Kotły SAS ECO zwoje zastosowanie znajdują w domach jedno i wielorodzinnych, pawilonach handlowych i usługowych, firmach oraz obiektach gastronomicznych.

Podajnikowe piece SAS ECO należą do kotłów w których temperatura wody zasilającej nie może przekraczać 85 stopni oraz ciśnienie robocze nie może być wyższe niż 1,5 bar. Wymagany ciąg spalin za kotłem powinien wynosić od 0,3 do 0,55 mbar w zależności od mocy urządzenia. Kotły SAS ECO mogą współpracować z instalacjami ciepłej wody użytkowej za pośrednictwem wymiennika ciepła (bojlera na wodę użytkową).

Węglowe kotły SAS ECO należą do kotłów niskotemperaturowych, wykonanym z blach kotłowych o grubości 6 mm. Budowa i konstrukcja kotła została zaprojektowana i przystosowana do spalania paliw stałych takich jak eko-groszek oraz miał. Podstawową zaletą Kotłów SAS ECO jest możliwość pracy w dwóch trybach:

  • trybie automatycznym - którego praca polega na dostarczaniu paliwa z zbiornika paliwa zamontowanego obok pieca za pomocą podajnika tłokowego, który napędzany jest motoreduktorem. Spalanie paliw możliwe jest także za pomocą paleniska nadmuchowego (wentylatorowy system dystrybucji wtrysku powietrza do komory spalania) oraz regulatora elektronicznego (elektronicznego sterownika temperatury)

Bardzo dużą zaletą pracy kotła w trybie automatycznym jest to, iż obsługa kotła polega na okresowym dokładaniu paliwa do zasobnika oraz usunięciu powstałego podczas spalania popiołu i wygaszenie kotła w momencie braku potrzeby palenia. Kocioł SAS ECO może pracować w sposób ciągły w sezonie grzewczym (zimowym) oraz poza sezonem (sezon letni) w układzie z wymiennikiem ciepła np. bojlerem na wodę użytkową. Elektroniczny sterownik kotła dokonuje ciągłych pomiarów temperatury wody w kotle oraz odpowiednio na jej podstawie steruje pracą wentylatora nadmuchowego oraz podajnika paliwa. Sterownik ten jednocześnie steruje pracą pomp do C.O. (centralnego ogrzewania), C.W.U. (ciepłej wody użytkowej) oraz dwóch dodatkowych pomp podłogowej oraz mieszającej, jeżeli w ogóle instalacja C.O. jest wyposażona.

  • trybie palenia tradycyjnego - kocioł SAS ECO wyposażony jest w palenisko z rusztem wodnym w którym można tradycyjnie rozpalić w kotle na wypadek braku prądu (nie będzie działał wówczas sterownik oraz wentylator nadmuchowy) oraz uszkodzenia podajnika paliwa. W tym trybie proces spalania się za pomocą śruby regulacyjnej (regulacja ręczna) dozującej dopływ powierza lub za pomocą miarkownika ciągu powietrza.

Miarkownik ciągu powietrza połączony jest z klapką za pomocą cięgna oraz w mechaniczny sposób dozuje wlot powietrza do procesu spalania. Miarkownik ciągu powietrza działa na zasadzie termostatu. Ruszta wodne w kotle SAS ECO stanowią jednolitą całość z wymiennikiem i nie są wymienialne.

Paliwem podstawowym stosowanym w kotłach SAS ECO jest:

  • przy pracy w trybie automatycznego podawania paliwa - miał węgla kamiennego, którego wilgotność powinna być niższa niż 20 % oraz eko-groszek. W przypadku montażu paneli ceramicznych możliwe jest paleni paliwem zastępczym - peletami,
  • przy pracy w trybie palenia tradycyjnego - węgiel kamienny sortymentu orzech oraz paliwa długopłomieniowe takie jak węgiel brunatny oraz drewno w różnych postaciach tj. wióry, zrzynki oraz zrębki.


Producent na kocioł SAS ECO udziela 5-letniej gwarancji na kocioł eksploatowany zgodnie z instrukcją obsługi dołączoną do kotła oraz 2 letniej gwarancji na podzespoły elektroniczne.

Kotły podajnikowe SAS ECO współpracują wykorzystując sterowniki Tech ST-450 H, które mają wbudowany moduł sterowania siłownikiem zaworu mieszającego (ochrona powrotu oraz sterowanie pogodowe). Sterownik ST-450 H może współpracować również z dodatkowymi modułami oraz regulatorami m.in. Ethernet, GSM, sterowniki pokojowe (ST-290, ST-298, ST-280) oraz modułami sterowania zaworami mieszającymi.