Piec węglowy Sas Gro-EcoKocioł węglowy Sas Gro-Eco należy do grupy kotłów z podajnikiem ślimakowym. Piece te możliwe są do zamontowania wyłącznie w systemach otwartych centralnego ogrzewania z grawitacyjnym lub wymuszonym przez pompę C.O. obiegiem wody. Piece SAS Gro-Eco zaleca się do montażu w domach jednorodzinnych, wielorodzinnych, pawilonach handlowych oraz centrach usługowych. Temperatura wody zasilającej nie może przekraczać 85 stopni oraz ciśnienie robocze nie może być wyższe niż 1,5 bar. Kotły SAS Gro-Eco mogą współpracować z instalacjami wody użytkowej za pośrednictwem wymiennika ciepła (bojlera na wodę użytkową). Chcesz poznać więcej cech pieca węglowego, przeczytaj poradnik.

Płaszcz w kotle SAS Gro-Eco stanowi prostopadłościan wykonany z podwójnych ścian przedzielonych przegrodami wodnymi. Komora spalania znajduje się tuż pod wymiennikiem ciepła. Podstawowymi elementami, które składają się na cały zespół są:

 • elektroniczny sterownik temperatury,
 • wentylator wtłaczający powietrze do komory spalania,
 • śrubowy podajnik paliwa napędzany motoreduktorem,
 • bezrusztowe, samoczyszczące palenisko w formie żeliwnej retorty.

Palenisko w piecu SAS Gro-Eco transportowane jest samoczynnie z zasobnika paliwa znajdującego się obok kotła za pomocą podajnika ślimakowego. W żeliwnej retorcie następują wszystkie procesy, które prowadzą do spalania paliwa za pomocą powietrza dostarczanego dzięki wentylatorowi nadmuchowemu. Nad palnikiem węglowym podwieszony jest żeliwny deflektor (płyta promiennikowa), która kieruje promieniowanie cieplne na żar celem dopalenia gazów palnych oraz rozprowadza równomiernie spaliny do wymiennika ciepła. Sprawne palenisko w kotle SAS Gro-Eco pozwala na spalanie tak odpowiedniej ilości paliwa, która będzie niezbędna do utrzymania zadanej przez użytkownika temperatury na sterowniku elektronicznym. Regulator ten utrzymuje oraz dokonuje stałych pomiarów temperatury wody w kotle i na tej podstawie steruje pracą podajnika paliwa oraz wentylatora nadmuchowego. Sterownik jednocześnie steruje pracą pomp C.O., C.W.U. oraz podłogową i mieszającą jeżeli instalacja jest w nie wyposażona.

Podstawową zaletą pieca węglowego jest bezawaryjna oraz prosta w obsłudze praca, która polega na okresowym uzupełnieniu paliwa w zbiorniku oraz usunięciu popiołu z szuflady popielnicowej, bez konieczności całkowitego wygaszenia kotła.

Spaliny w piecach SAS doprowadzane są do komina poprzez czopuch znajdujący się w tylnej części kotła. Czopuch ten ma zamontowaną przepustnice spalin, która umożliwia jego przydławienie w przypadku zbyt wysokiego ciągu kominowego. Z boku czopucha znajduje się otwór, który umożliwia jego czyszczenie.

Bezawaryjna oraz bezproblemowa praca pieców podajnikowych Sas zależy od zastosowania odpowiedniego paliwa niezbędnego do procesu spalania. Właściwy dobór typu i gatunku węgla gwarantuje nie tylko oszczędność w zużyciu paliwa, ale także gwarantuje, iż zmniejszy się nakład czasu przy obsłudze pieca C.O. Paliwem przeznaczonym do spalania w kotłach typy SAS Gro-Eco jest węgiel kamienny sortymentu orzech o granulacji od 5 do 25 mm. W tych kotłach nie zaleca się stosowanie węgla sortymentu miał oraz węgla o grubszej granulacji. Stosowanie takiego paliwa może utrudnić lub zatrzymać pracę podajnika paliwa. Nie zaleca się także spalania węgli spiekających się (koksujących), gdyż mimo ich bardzo dobrej kaloryczności, spalanie może objawić się w wyższych stratach węgla w popiele oraz spowodować nadpalenie się końcówki ślimaka.

Na podstawowym wyposażeniu pieca podajnikowego Sas jest:

 • sterownik,
 • wentylator nadmuchowy, 
 • podajnik paliwa z motoreduktorem, 
 • deflektor, 
 • zasobnik opału, 
 • drzwiczki paleniskowe, 
 • drzwiczki popielnika, 
 • podajnik paliwa, 
 • zasobnik opału montowany z prawej lub lewej strony kotła.

Przed zakupem kotła należy określić stronę montażu podajnika paliwa, gdyż w późniejszym etapie nie ma możliwości zmiany jego strony.

Sprawdź pełną ofertę pieców Sas.