Piec Defro AKM czerwonyPiece Defro AKM to stalowe, podajnikowe kotły przeznaczone do spalania paliw stałych w układach centralnego ogrzewania. Temperatura wody zasilającej kocioł nie może przekraczać 80 stopni, a ciśnienie w instalacji nie może być wyższe niż 1,5 bar. Piece Defro AKM montowane są w budynkach użyteczności publicznej, domach jedno- i wielorodzinnych, halach produkcyjnych, firmach oraz centrach handlowych.

Kotły Defro AKM można montować w otwartych instalacjach centralnego ogrzewania  oraz ciepłej wody użytkowej, zarówno grawitacyjnych, jak i pompowych. Proces spalania w kotłach Defro AKM przebiega za pomocą elektrycznego regulatora (sterownika), dzięki czemu nie jest konieczna bezpośrednia ingerencja w proces spalania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie należy jednak pozostawiać kotła bez nadzoru w szczególności w momencie braku energii elektrycznej.

Piec Defro AKM odcięty od energii elektrycznej powoduje zatrzymanie pomp, czym w efekcie jest brak odbioru ciepła oraz gwałtowny wzrost temperatury w kotle.

Piece z podajnikiem Defro AKM wykonane są z atestowanych blach kotłowych o grubości od 6 do 8 mm. Komora paleniskowa zasilana jest podajnikiem tłokowym umieszczonym w tylnej części kotła. Z tyłu kotła znajduje się zasobnik paliwa z układem mechaniczno-tłokowym podawania paliwa.

Paliwem podstawowym spalanym w kotłach Defro AKM jest węgiel kamienny sortymentu miał o granulacji 0-20 mm lub 0-31,5 mm. Producent nie zaleca palenia paliwem o grubszej granulacji z uwagi na utrudnioną pracę podajnika oraz niezupełne wypalenie się paliwa. Należy pamiętać, iż bezproblemowa praca kotła z podajnikiem szufladowym wymaga odpowiedniego paliwa. Kotły te zaprojektowane są do spalania paliw stałych w stanie suchym. Wilgotny miał może ulec zawieszeniu się w zasobniku paliwa. W przypadku palenia na wymiennym żeliwnym ruszcie awaryjnym podczas „palenia tradycyjnego" zaleca się stosowanie węgla kamiennego. Z dobrym skutkiem można także na tym palenisku palić węglem kamiennym oraz drewnem w różnych postaciach np. zrębkami, wiórami oraz zrzynkami. W piecach Defro AKM nie należy dopuszczać do zupełnego wypalenia się paliwa w podajniku. Minimalny poziom zapełnienia zasobnika wynosi ok. 25%.

Paliwo do procesu spalania w piecach Defro AKM dostarczane jest samoczynnie z umieszczonego z tyłu kotła zasobnika paliwa za pomocą podajnika szufladowego. Paliwo do podajnika jest zsypywane przez szufladę w kierunku rusztu paleniska, gdzie następuje jego całkowite spalanie. Ruch podawania paliwa z podajnika do kotła to ruch posuwisto-zwrotny szuflady. Częstotliwość i cykl uzależniona jest od odpowiedniego programu, który jest ustawiony na sterowniku kotła. Do napędu szuflady służy motoreduktor, który składa się z silnika elektrycznego oraz zespolonej przekładni. Popiół powstały jako element końcowy procesu spalania przemieszcza się na obrzeże paleniska oraz samoczynnie spada do komory paleniska. Żeliwny ruszt awaryjny do palenia tradycyjnego montowany jest w komorze paleniskowej na prętach przyspawanych do bocznych ścian kotła. Pozwala on na uruchomieniu kotła w przypadku uszkodzenia podajnika lub braku energii elektrycznej.

Regulator elektroniczny (sterownik) dokonuje ciągłych pomiarów temperatury wody w kotle oraz steruje pracą podawania paliwa oraz wentylatorem. Sterownik jednocześnie steruje pracą pompy C.O. oraz C.W.U., a także dwóch dodatkowych pomp (jeżeli instalacja C.O. jest w nie wyposażona). Piec Dfro AKM wyposażony jest w termometr bimetaliczny z kapilarą służący do zastępczego odczytu temperatury w stanach awaryjnych automatyki oraz podczas palenia tradycyjnego na ruszcie zastępczym. Sterownik wyposażony jest w czujnik kontroli temperatury oraz niezależny ogranicznik temperatury typu STB, który chroni kocioł przed przegrzaniem.

Kocioł Defro AKM posiada liczne zabezpieczenia, które zwiększają ryzyko bezpieczeństwa. Należą do nich:

  • czujnik temperatury na półce tłokowego podajnika paliwa,
  • zabezpieczenie termiczne kotła,
  • zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe podajnika paliwa.