Piec Sas MI zielonyPiece SAS MI to urządzenia o górnym spalaniu paliw stałych, przystosowane głównie do spalania miału węglowego. Piec ten charakteryzuje się dwuciągowym oraz przegrodowym układem komór spalinowych. Kotły SAS MI posiadają na wyposażeniu standardowym zestaw nadmuchowy pozwalający na kontrolę spalania paliwa. Jeśli chcesz wiedzieć o piecach Sas więcej, przeczytaj poniższy poradnik.

Urządzenia grzewcze SAS MI przeznaczone są do wodnych instalacji centralnego ogrzewania w systemach otwartych z grawitacyjnym lub wymuszonym (przez pompę C.O.) obiegiem wody. Kotły te swoje zastosowania znajdują w domach jednorodzinnych, firmach, instytucjach publicznych, pawilonach handlowych oraz obiektach gastronomicznych. Temperatura wody zasilającej w piecach SAS MI nie może przekraczać 85 stopni, a ciśnienie robocze nie może być wyższe niż 1,5 bar.
 
Piece grzewcze SAS MI wykonane są ze stalowej blachy kotłowej o grubości 6mm. Przednia komora stanowi palenisko wraz z rusztem wodnym oraz żeliwnym rusztem ruchomym. Ruszta wodne  stanowią jednolitą całość z wymiennikiem i są niewymienne. Kocioł posiada troje drzwiczek tj. drzwiczki zasypowe, paleniska oraz popielnika umieszczone na czołowej ścianie kotła.
 
Podstawowym paliwem spalanym w kotłach SAS MI jest węgiel kamienny sortymentu miał o wilgotności ok. 30%. Wypalanie paliwa z kotła następuje w układzie cyklicznym tzn., że po całkowitym wypaleniu paliwa z kotła i usunięciu z niego zbędnego popiołu, następuje ponowne zasypanie komory paleniskowej i rozpalanie nowej porcji paliwa. Zasyp paliwa opałowego oraz rozpalanie pieca następuje przez jedne, górne drzwiczki. Zastępczo w kotle tym mogą być także spalane paliwa takie jak węgiel kamienny, czy drewno sezonowane. Jednorazowy zasyp paliwa w kotłach SAS MI powinien wystarczyć na ok. 24 godziny nieustannego palenia, lecz w zależności od zadanej temperatury oraz izolacji budynku okres ten może zmniejszyć się lub wydłużyć.
 
Piece SAS MI na wyposażeniu standardowym posiadają zestaw nadmuchowy na który składają się sterownik elektroniczny (regulator elektroniczny) oraz wentylator nadmuchowy, dzięki czemu praca kotła (palenie) jest zminimalizowane i nie wymaga częstej interwencji użytkowników kotła.

Kotły SAS MI posiadają liczne zabezpieczenia zapewniające maksymalnie bezawaryjną oraz bezpieczną pracę kotłów. Zabezpieczeniami tymi są: zabezpieczenie termiczne (ogranicznik temperatury bezpieczeństwa), zabezpieczenie temperaturowe (elektroniczne) oraz zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia w sieci (króciec do montażu zaworu bezpieczeństwa).


Interesują cię piece Sas, sprawdź ich ceny.