Grzejnik Alatus spotkał pewnego razu Rynnę Bryzę. Tak długo obok siebie w komórce starej stali, że w końcu w sobie się zakochali. Lecz razu pewnego przyszli robotnicy, Grzejnik i Rynnę zabrali i każdego gdzie indziej zamontowali. Szlochało w duszy jedno i drugie, tęskniąc niezmiernie i zamiast pracować, wisiało biernie. Wtem domu gospodarz, wściekły ich działaniem, nowym urządzeniom powierzył zadanie. Tak Grzejnik Alatus i Rynna Bryza, na powrót do komórki trafili i już zawsze ze sobą byli.