W mym ogrodzie, pompa ciepła, nie omieszka sprośnie szeptać. Roślinności w kółko rzece, że jest najpiękniejsza w świecie! Ta zaś, po trosze onieśmielona, chwyta pompę za ramiona i z miłością ją przytula. Pasują do się jak ulał!