Piec Sas NWG zielonySłyszałeś wiele pozytywnych opinii na temat pieców Sas. Zastanawiasz się co takiego wyróżnia piec Sas spośród innych kotłów? Przeczytaj poradnik, by poznać jego specyfikę, zalety. Dowiesz się jakim paliwem należy w nim palić, jak powinno się odbywać czyszczenie kotła itp.

Piece SAS NWG to uniwersalne stalowe kotły węglowe, przystosowane do palenia paliw stałych. Są to urządzenia montowane w układach centralnego ogrzewania o trzyciągowym układzie komór spalinowych. SAS NWG należą do grupy kotłów z dolnym systemem spalania paliw takich jak węgiel kamienny oraz drewno.

Kotły SAS NWG to piece niskotemperaturowe, w których temperatura na kotle nie powinna spadać poniżej 60 stopni. Stalowe piece SAS NWG przeznaczone są do wodnych instalacji centralnego ogrzewania z wymuszonym obiegiem poprzez pompę C.O. oraz do instalacji grawitacyjnych. Kotły te znajdują zastosowanie w domach jednorodzinnych, wielorodzinnych, garażach, wiatach oraz w małych przedsiębiorstwach wielobranżowych.

Podstawowym paliwem spalanym w piecach SAS NWG jest węgiel kamienny sortymentu orzech. Paliwem zastępczym jest węgiel brunatny, drewno sezonowane w tym zrębki, wióry, zrzynki oraz mieszanka węgla kamiennego z miałem w proporcji 70% węgla i 30% miału. Przy paleniu samym drewnem należy pamiętać, aby drewno było przynajmniej rok sezonowane. Palenie mokrym lub wilgnym drewnem obniża sprawność kotła oraz negatywnie wpływa na jego żywotność.

Producent na kotły NWG udziela czteroletniej gwarancji na produkty eksploatowane zgodnie z instrukcją obsługi oraz dwa lata na podzespoły elektroniczne. Tak jak już zostało wspomniane w trakcie eksploatacji kotła należy utrzymywać temperaturę powyżej 60 stopni, aby uniknąć tzw. korozji niskotemperaturowej, która może doprowadzić do przedwczesnej korozji kotła.

Sterowanie w piecach SAS NWG odbywa się za pomocą miarkownika ciągu, który jest elementem standardowym na wyposażeniu kotła oraz za pomocą śruby regulacyjnej zmniejszającej lub zwiększającej dopływ powietrza zewnętrznego do kotła.

Czyszczenie w kotłach SAS powinno odbywać się przed każdym rozpalaniem pieca, lecz nie rzadziej niż po 250 godzinach ciągłej pracy kotła. W przypadku utrzymywania niższych temperatur (poniżej 60 stopni), raz na tydzień powinno się „przepalić" kocioł w temperaturze 75-85 stopni. Proces ten jest niezbędny do zwiększenia żywotności kotła.

Sprawdź ceny pieców Sas.