Problemy z paleniem w piecu węglowymPiece węglowe, podobnie jak wszystkie urządzenia, czasem odmawiają posłuszeństwa i dochodzi w nich do drobnych awarii czy usterek. Bez wątpienia nieraz zdarzyło Ci się, że piec węglowy przestał funkcjonować zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Może czasami zaczyna się z niego nadmiernie dymić, coś w jego wnętrzu trze i stuka? A może co jakiś czas zauważasz, że kocioł „się poci”? Bez obaw, to problemy, z którymi od czasu do czasu borykają się także inni użytkownicy pieców węglowych. Warto mieć w zanadrzu sprawdzone sposoby na uniknięcie albo szybko naprawę drobnych usterek. W przejrzysty i jasny sposób prezentujemy listę najczęściej występujących problemów i ich rozwiązania.

ZAISTNIAŁY PROBLEM

PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA LUB OBJAW

SPOSOBY USUNIĘCIA USTERKI

Niska wydajność cieplna kotła

Brak dopływu powietrza do kotłowni

- należy sprawdzić stan wentylacji nawiewnej w kotłowni,
- sprawdzenie drożności wentylacji.

Zanieczyszczenie kanałów spalinowych w kotłach

- należy przeczyścić kanały spalinowe poprzez otwory wyczystne w kotłach

Nieprawidłowo dobrana moc pieca C.O. do danej powierzchni

- w przypadku za dużego kotła do powierzchni zamurowanie części paleniska cegłami szamotowymi

Spalanie złego paliwa w kotle

- należy zapoznać się z  instrukcją obsługi kotła
- należy spalać odpowiednie paliwo

Nieprawidłowo zaprojektowana oraz wykonana instalacja C.O.

- przekształcenie instalacji przez wykwalifikowany personel

Nieprawidłowa praca wentylatora nadmuchowego lub regulatora elektrycznego

- jeżeli regulator elektroniczny nie funkcjonuje prawidłowo należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi,
- w przypadku kotła z podajnikiem wyregulować nastawy regulatora stosownie do danych warunków pogodowych oraz rodzaju spalanego paliwa
- ustawić właściwy czas w podawaniu paliwa.

Objawy dymienia się z kotła

Zbyt mały ciąg kominowy

- należy sprawdzić drożność komina spalinowego
- należy zwrócić uwagę, czy komin nie kończy się poniżej kalenicy dachu.

Niewłaściwe połączenie kotła z kominem spalinowym

- należy sprawdzić połączenie kotła z kominem spalinowym, czy nie występują nieszczelności
- w przypadku nieszczelności, usunąć usterkę

Zużycie się sznura uszczelniającego drzwiczki kotła

- wymiana na nowy (element zużywający się)

Nieprawidłowo ustawiona przepustnica ciągu spalin w czopuchu kotła

- należy ustawić przepustnice pod odpowiednim kątem, aby nie dławiła wychodzących spalin do komina

Zbyt niskie ciśnienie atmosferyczne

- odczekanie do momentu poprawy warunków

Nadmierne zanieczyszczenie kanałów spalinowych

- należy przeczyścić kanały spalinowe poprzez otwory wyczystne w kotłach

Wyciek wody z kotła

Efekt pocenia się kotła

- w trakcie rozruchu kotła oraz po dłuższym czasie nie użytkowania należy wygrzać kocioł powyżej temperatury 75 stopni
- jest to naturalne zjawisko zaistniałe w wyniku różnicy temperatur

Wzrost temperatury oraz ciśnienia w kotle węglowym

Zamknięcie zaworów w instalacji C.O.

- należy otworzyć zamknięty zawór, by umożliwić przepływ wody

Zamarznięcie naczynia przelewowego

- aby uniknąć zamarznięcia naczynia przelewowego należy ocieplić zbiornik z  zewnątrz

Nieprawidłowy obraz ognia w palenisku

Jasny, biały ogień może sygnalizować zbyt duży dopływ powietrza z zewnątrz

- należy zmniejszyć dopływ powietrza poprzez wyłączenie wentylatora nadmuchowego oraz przymknięcie drzwiczek przez które dostaje się powietrze z zewnątrz

Czerwony, dymiący się ogień może sygnalizować, iż w kotle znajduje się zbyt mało powietrza potrzebnego do spalania paliw

- należy zwiększyć dopływ powietrza do komory spalania

Efekt stukania i strzelania w kotle

Zapowietrzony układ C.O. oraz kocioł w wyniku niepoprawnego napełniania instalacji i kotła wodą

- odpowietrzenie kotła i instalacji C.O. za pomocą zamontowanych w grzejnikach odpowietrzników,
- wygrzanie kotła do temperatury powyżej 75 stopni do momentu, aż całkowicie zostaną usunięte pęcherzyki powietrza w kotle i instalacji.

Niepoprawne działanie wentylatora nadmuchowego

- Brak startu wentylatora, buczenie, problem z rozruchem

- wymiana kondensatora
- sprawdzenie czy nie uległ uszkodzeniu czujnik spalin