Pompa Wilo Star w piwnicy cicho sobie pracuje, a Oleo Mac przymila się, podlizuje. Ma pompę małą i jak bezdławicowa pompa ciśnienie, przyjaźni wiecznej poczuły brzemię. Myjka wysokociśnieniowa o przestrzeń czystą wokoło dba, pompa cyrkulacyjna ciepłą wodą z radości tryska każdego dnia. Gdy się poznały to sobie przyjaźń dozgonną szybko obiecały.