Pompa Defro wodę ciepłą gwarantuje i ze smarem Oregon dzielnie współpracuje. Gdy nie ma chętnych pod prysznic ludzi, do akcji wchodzi smar i mocno ręce brudzi. I zmuszony jest człowiek do użycia wody, niezależnie od chęci, czy też pogody.