Kolektor słoneczny daje ciepłą wodę, dzięki której klamkę platynową umyć mogę.