Zawsze niech będzie słońce pamięta to ktoś? Dzisiaj te słowa mają moc gdy Kolektor słoneczny Hewalex usilnie prosi o promienie słoneczne.Klamka Syriusz otwiera drzwi do słońca,i sprawia ,że razem tworzą słoneczną parę.